Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

תקנון האתר

תודה שבחרתם להשתמש באתר www.monicadesign.net

כללי

האתר מופעל ע"י גב' מוניקה מוסקוביץ, ע.מ. 014305155 (להלן "בעלת האתר").

האתר כולל תיק עבודות גרפי, חנות מקוונת.

בחנות המקוונת שבאתר מוצעים למכירה מוצרים שונים, כגון פלייסמטים לימודיים לילדים, ברכות ומעטפות, מחברות מעוצבות,טושים, חוברות וקבצים דיגיטליים להדפסה ושימוש ביתיים ("פרינטבלס"),בחנות המקוונת ניתן לרכוש הן מוצרים של בעלת האתר והן מוצרים של ספקים חיצוניים.

מובהר, כי התחייבות בעלת האתר לתנאי הטיפול בהזמנה ואספקתה כמפורט להלן חלות אך ורק על המוצרים המיוצרים על-ידה, וכי אין היא אחראית לאופן הטיפול בהזמנה על-ידי ספקים חיצוניים.

מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין בעלת האתר לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק.

השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.

שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעלת האתר.

על כן, הנך מתבקש/ת לקרוא תקנון זה במלואו.

בעלת האתר שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי,

וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע"י בעלת האתר.

בעלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.

מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.

בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה.

בעלת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש/ת פלוני/ת את הגישה לאתר.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

בעלת האתר אינה מתחייבת שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד, ואין להשתמש בהן למטרות פרשניות.

תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.

במידה שאינך מסכים/מה לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש/ת שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

התחייבות המשתמש

בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב/ת כי לא תעשה/י אחד או יותר מהדברים הבאים:
הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש בעלת האתר.

הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.

פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.
 

הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה בכתב ומראש של בעלת האתר.
 

שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

הזמנה

ביצוע הזמנה באתר אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא/היא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה.

במידה שהנך תושב/ת ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק/ה לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.

ביצוע הזמנה ייעשה באמצעות החנות המקוונת באתר. במקרים מסוימים תוכל בעלת האתר לאפשר רכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות הדואר האלקטרוני, כפי שיפורסם באתר.

בחנות המקוונת באתר ניתן לבחור מוצר, להתרשם מהמפרט הטכני באשר לצבעיו, גודלו ומחירו. ניתן לשנות את הכמויות הרצויות בהזמנה, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת עד לסיום ההזמנה ואישורה בקופה וקבלת האישור על קליטתה במערכת.

לתשומת ליבך, קליטת פרטי ההזמנה במערכת אינו מהווה התחייבות מטעם בעלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו, אלא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו ותהליך הטיפול בהזמנה החל.

במקרים בהם בעלת האתר לא תוכל לספק את ההזמנה הודעה על כך תימסר למשתמש/ת.

אספקת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי.

כדי שבעלת האתר תוכל לספק את הזמנתך ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ואופן התשלום.

התשלום עבור ההזמנה יכלול את מחיר המוצר, ותוספת דמי המשלוח ככל שיהיו.

המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין בעלת האתר מתחייבת לשמור על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר.

התשלום באתר יתבצע מראש באמצעות כרטיס אשראי

בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.

למען הסר ספק, הזמנת המוצר כוללת אך ורק את אריזתו ושליחתו אל הלקוח/ה.

זמן הטיפול בהזמנה של המוצר הנמצא במלאי הינו שבעה (7) ימי עסקים לאחר יום השלמתה באתר.

במקרים בהם המוצר המבוקש אינו נמצא במלאי יתכנו עיכובים.

אספקה ומשלוח

אספקת מוצר המיוצר על-ידי בעלת האתר תיעשה באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירת הלקוח/ה בעת ביצוע הרכישה באתר:

באמצעות איסוף עצמי  מרמת גן בתיאום מראש לנייד 052-8354009

באמצעות חברת השליחות BOXIT

הזמנה תצא למשלוח תוך 2 ימי עסקים ותגיע ללוקר או לנקודת חלוקה במיקום הקרוב ביותר לכתובת שהוזנה,

תוך 10-4 ימי עסקים מרגע קבלת ההזמנה בסטודיו.

עם הגעת ההזמנה ללוקר או לחנות  - תקבלו הודעת סמס רגילה לא ווטאפ עם קוד אישי.

 

על מנת לקבל את הודעת הסמס בצורה תקינה,

יש להקפיד במעמד ההזמנה על רישום מספר נייד תקין וזמין.

במידה ומס' הנייד שהוקלד במעמד ההזמנה לא תקין / לא זמין / לא נכון -

המצב יגרום לעיכוב קבלת ההודעה ובכך יחוייב הלקוח/ה בחיוב נוסף לצורך תיאום משלוח חדש.

 

מרגע קבלת הודעת ה – SMS - ההזמנה תמתין לכם בלוקר במשך 72 שעות (3 ימים בלבד).

 

במידה וההזמנה לא תיאסף מהלוקר או החנות  - היא תוחזר אלי לרמת גן,

ותשלח בשנית עם BOXIT  או באיסוף עצמי מרמת גן בתאום מראש.

במקרה של משלוח נוסף הלקוח/ה יחויבו ב בתוספת תשלום בסך 20 ₪ למשלוח הנוסף.

יודגש שוב, כי בכל רכישה של מוצר המיוצר על-ידי ספק חיצוני שאינו בעלת האתר, על המשתמש/ת חלה החובה לברר את תנאי האספקה של הספק, ואין בעלת האתר אחראית להם בכל צורה.

מסירת פרטי הלקוח/ה בעת ההזמנה אינה חובה, אך אי מסירת פרטים עלולה שלא לאפשר את השלמת ביצוע ההזמנה.

האחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוח/ה.

אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור/י פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לבעלת האתר בש