Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

ממליצים

איזה כייף לראות
שסיינפלד מסתובב

עם המיתוג שעצבתי 

לרשת קונדיטוריות בניויורק!

סיינפלד השחקן מחזיק שקית מעוצבת
ביקורת מניר
ביקורת מהיישריק
ממליצים מהלינקין
המלצה מחברת 
expederm
המלצה על מוניקה כמעצבת
המלצה על מוניקה כמעצבת סיגל קפלן
המלצה וביקורת מפרגנת על שירות
המלצת 5 כוכבים על מוניקה כמעצבת גרפית
המלצת 5 כוכבים על מוניקה כמעצבת גרפית
המלצת 5 כוכבים על מוניקה כמעצבת גרפית
צילום פוסט המשתף על הלוגו שעיצבתי עבור מוזיאון מגדל דוד לכבוד 50 שנה לעיר
המלצה על מוניקה כמעצבת לוגו
המלצת 5 כוכבים על מוניקה כמעצבת גרפית
המלצת 5 כוכבים על מוניקה כמעצבת גרפית
המלצת 5 כוכבים על מוניקה כמעצבת גרפית
איתי כוכבי ממליץ על מוניקה כמעצבת
bottom of page