Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

 פרוט תהליך העיצוב

אז איך נולד לוגו...

שלב 1...מסכמים פגישה עם הלקוח...
 

תיאור הפרוייקט

עיצוב לוגו לחברה בתחום הפרמצבטיקה, פונה למפיצים בינלאומיים. עבודה באונליין ואופליין.

 

דרישות עיצוביות

לוגו עדכני מצד אחד, ומצד שני – עיצוב מאוד נקי ברור ומרווח. חיבור בין עולם הפרמצבטיקה ה"ישן" לבין עולם האונליין.  

לחברה היה ניסיון כושל בעבר ולמעלה משנה לא הצליחה למצא לוגו שתואם את ציפיות החברה.

 

דרישות האסטרטגיות

מיתוג שישקף את העובדה שעסקים נעשים בין אנשים ולא רק בין חברות.

 

קהל מטרה

שני קהלים: אנשים בתחום הפרמצבטי, אנשים בתחום online marketing

 

תפקידי

עיצוב ומיתוג הכולל בניית קוספט ללוגו, חידוד הדרישות האסטרטגיות ועיצוב כרטיס ביקור בהתאמה.

 

תרומתי

יצירת שפה מזוהה,שימוש באיקוניזציה בצורה טיפוגרפית, דרך יצירת לוגו שמדבר בשפה פנימית וחיצונית.

מצד אחד הוא מורכב מאותיות החברה, מצד שני הוא יוצר שתי דמויות שלמעשה מקיימות את האני מאמין של החברה "עסקים נעשים בין אנשים".

הרחבת השפה העיצובית למיתוג כלל החברה: דפי החברה,כרטיסי הביקור, ניוזלטר.

 

תהליך העבודה כלל קבלת בריף לקוח.

קבלת כל החומרים הקודמים שנעשו בעבר

(לוגו, דפי חברה, סקרין שוטס של כל הממשקים בהם יהיה הלוגו).

סיעור מוחות עם החברה, ניתוח בעיות עיצוביות ומיקוד הדרישה והצרכים.

bottom of page